Průkaz energetické náročnosti budovy - Energetický štítek

Povinnost stavebníkům a vlastníkům budov vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy vyplývá z § 7a zákona č. 406/2006 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, směrnice EP a rady 2010/30/EU a vyhlášky č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budov.

 

Energetický štítek budovy (PENB) vyřídíte z pohodlí Vašeho domova online zde:

 

 

 

Nedodržení této zákonné povinnosti nechat vypracovat Průkaz energetické náročnosti budovy (dále též PENB), je správnim deliktem, za který může Státní energetická inspekce udělit pokutu až 100.000 Kč. Pokuta až 1 mil Kč hrozí tomu, kdo průkaz nevyvěsí v budově přístupné veřejnosti.

 
 
 
 
 

Kdo musí mít energetický štítek?

RODINNÝ DŮM

v platnosti od roku 2013
- pro novostavby - povinnost opatřit si nový průkaz energetické náročnosti se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení. 
- pro rekonstrukce - pokud se renovuje více než 25 % obálky budovy. Pokud se ovšem stavebník rozhodne plnit požadavky na jednotlivé měněné prvky a ne na celý dům, může využít platný průkaz, který budova má např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace. Povinnost se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení nebo ohlášení změny stavby podle stavebního zákona.
- pro prodej nebo pronájem domu- energetická třída a hodnota měrné dodané energie musejí být uvedeny i v inzerci. 

BYTOVÝ DŮM 

v plastnosti od roku 2013
- pro novostavby - povinnost opatřit si nový průkaz se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení. 
- pro rekonstrukce - pokud se renovuje více než 25 % obálky. Pokud se ovšem stavebník rozhodne plnit požadavky na jednotlivé měněné prvky a ne na celý dům, může využít platný průkaz, který budova má např. z předchozí koupě domu nebo předchozí fáze renovace. Povinnost se vztahuje ke dni žádosti o stavební povolení nebo ohlášení změny stavby podle stavebního zákona. 
- pro prodej či nový pronájem budovy - energetická třída a hodnota měrné dodané energie musejí být uvedeny i v inzerci. 

 Od roku 2013 existuje povinnost předložit zájemci průkaz budovy při prodeji jednotlivého bytu. Pokud jej majitel bytu na písemnou žádost od společenství vlastníků jednotek nezíská, může vykázat tři roční vyúčtování spotřeby využívaných energií. Povinnost se nevztahuje na družstevní byty (zde právně nejde o prodej, ale převod práva k užívání). 

VEŘEJNÁ BUDOVA
Do poloviny roku 2013 musí mít zpracovaný průkaz budova s energeticky vztažnou plochou nad 500 m2 a do poloviny roku 2015 budova nad 250 m2. Veřejné budovy mají povinnost průkaz vystavit u vchodu nebo ve vstupním prostoru. 

KANCELÁŘSKÁ KOMERČNÍ BUDOVA
Zde platí stejné požadavky jako u bytového domu. Na prodej či nový pronájem jednotlivé kanceláře či podlaží se pak vztahují požadavky jako na byt. 

Kdo PENB mít nemusí?

Výjimku z povinností zpracovat eneregetické štítky a průkazy (PENB) mají budovy s energeticky vztažnou plochou do 50 m2, budovy pro náboženské účely jako jsou kostely, mešity či chrámy a také chaty a chalupy, tedy objekty využívané pro rodinnou rekreaci, které nejsou určeny k trvalému bydlení. Další výjimka se vztahuje na průmyslové a zemědělské budovy se spotřebou do 700 GJ.