UPOZORNĚNÍ

 

Důrazně DOPORUČUJEME sjednání Energetického štítku Vaší budovy - za nesplění této zákonné povinnosti hrozí pokuta až do výše 1.000.000 Kč !!! 

Více informací zde

 

 

Katastr nemovitostí

Vítejte na neoficiálních stránkách Katastru nemovitostí a využijte Nahlížení do katastru nemovitostí.

Nahlížení do katastru nemovitostí

Aplikace umožňuje získávat některé vybrané údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostorů), evidovaných v katastru nemovitostí a dále informace o stavu řízení založených na katastrálním pracovišti pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem v České republice, nebo pro účely potvrzování geometrických plánů.

Na rozdíl od Dálkového přístupu do katastru nemovitostí je Nahlížení do katastru nemovitostí volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné. Možnosti výstupů jsou však proti Dálkovému přístupu do KN omezené. Výpis z katastru nemovitostí a některé další výstupy aplikace Nahlížení do katastru nemovitostí neumožňuje.

 

Katastr nemovitostí - rychlé odkazy:

Vyhledat parceluInformace o parcele  Vyhledat stavbu 
Informace o stavbě
Informace o jednotce Informace o řízení Zobrazení mapy
Zobrazení mapy

 

Výpis z katastru nemovitostí

Výpis z katastru nemovitostí je narozdíl od nahlížení do katastru nemovitostí, které má jenom informativní hodnotu, veřejnou listinou, která je rozhodná pro jednání se státními orgány. Prokazuje stav údajů v katastru nemovitostí v okamžiku jejího vyhotovení.

Výpisem z katastru nemovitostí se rozumí

  • Úplný nebo částečný výčet parcel nebo budov nebo jednotek vlastníka (spoluvlastníků) nebo oprávněného z jiného práva příslušejících k listu vlastnictví s podrobnějšími údaji katastru nemovitostí.
  • Výčet údajů o domě s byty a nebytovými prostory bez uvedení podrobnějších údajů katastru nemovitostí.
  • Kopie katastrální mapy (označením kopie katastrální mapy bude i její tiskový výstup) a nebo jiného mapového podkladu zobrazující parcely. (Za jiný mapový podklad se považuje též mapa zobrazující parcely ve zjednodušené evidenci)

Kde získat Výpis z katastru nemovitostí

  • Osobní návštěvou katastrálního úřadu nebo zasláním písemné žádosti o poskytnutí výpisu z KN na katastrální úřad.
  • Na kontaktních místech Czech POINT (vybrané krajské, městské a obecní úřady, pobočky České pošty, Hospodářská komora).
  • U notářů.
  • Pomocí webového formuláře Czech POINT - výpis z katastru nemovitostí v takovém případě obdržíte poštou.

 

ONLINE nahlížení do katastru nemovitostí

Pomocí této aplikace můžete získávat některé základní údaje týkající se vlastnictví parcel, staveb a jednotek (bytů nebo nebytových prostor), které jsou evidovány v katastru nemovitostí. Dále můžete získat informace o stavu řízení založených na pracovišti katastrálního úřadu pro účely zápisu vlastnických a jiných práv oprávněných subjektů k nemovitostem na území České republiky.

Nahlížení do katastru nemovitostí je volně přístupné všem uživatelům internetu, nevyžaduje žádnou registraci a je bezplatné.

Katastr nemovitostí

Katastr nemovitostí České republiky je veřejným souborem údajů o nemovitostech v České republice, zahrnující jejich popis, soupis a geometrické a polohové určení. Vznikl ke dni 1. 1. 1993 na základě zákona č. 344/92 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon).

Katastr nemovitostí je víceúčelový katastr, který neslouží jen pro daňové, ale i pro statistické a technické účely. Jeho součástí je evidence vlastnických, jiných věcných práv a dalších, zákonem stanovených práv k těmto nemovitostem. Katastr nemovitostí je zdrojem informací, které slouží k ochraně práv k nemovitostem, pro daňové a poplatkové účely, k ochraně životního prostředí, zemědělského a lesního půdního fondu, nerostného bohatství, kulturních památek, pro rozvoj území, k oceňování nemovitostí, pro účely vědecké, hospodářské a statistické a pro tvorbu dalších informačních systémů. Je veden jako informační systém o území České republiky převážně počítačovými prostředky.

Nahlížení do katastru nemovitosti

Katastr nemovitostí nahlížení online a rady a tipy k jeho prohlížení to všechno najdete na webu katastr nemovitostí nahlížení zdarma. Návod pro nahlížení do katastru nemovitostí najdete právě na tomto webu. Pokud potřebujete získat podrobnosti o Vaší nebo cizí parcele či stavbě z může Vám katastr nemovitostí nahlížení značně usnadnit práci.


Dříve jste museli osobně na katastr, kdežto dneska stačí pro informační prohlížení vlastníků a dalších informací o nemovitostech a parcelách si sednout k počítači a znát údaje vybraných nemovitostí nebo ji umět najít na mapě .

Katastr a jeho online využitelnost

Ptáte se, zda i vy máte tuto možnost využítí online katastru nemovitostí a podívat se na informace o nemovitostech, odpoveď zní ano do veřejné části můžete provádět cuzk nahlížení do katastru a stačí Vám k tomu počítač s připojením na internet. Po zadání příslušné adresy cuzk pro katastr nemovitostí se Vám načte stránka v jejíž záhlaví uvidíte, že se jedná o web, který Vám umožní zjišťování informací v souvislosti s hlednou nemovitostí.

Surfování na tomto www

Hlavní stránku katastru považuji za velmi podařenou stránkou, která je přehledná i pro začátečníky na internetu. Pro vyhledání konkrétního požadavku o nemovitosti, v databázi katastr, si můžete zvolit v menu z horní lišty nebo přes rychlé odkazy. Po kliknutí na požadovaný odkaz na webu katastru se Vám otevře stránka pomocí níž můžete získat přes nahlížení do KN potřebné údaje. Příklad vyhledávání nemovitostí pokud chcete vyhledávat v katastru stavbu (jinými slovy budovu) můžete v menu kliknout na budova. Můžeme říci, že celý online web nahlížení je vytvořen přehledně a je poměrně snadné se na něm zorientovat a hledat v katastru.

Přínos a význam služby katastr online

Některým z Vás může připadat tato možnost nahlížení, tedy získat informace o nemovitosti nudná nebo nepřínostná, ale rád bych Vás přesvědčil o opaku. Třeba konkrétně vám nejsou informace z nahlížení k ničemu, ale představte si rodinu, která plánuje stavbu domu a chce najít v katastru správný a vhodný stavební pozemek – tedy bude vyhledávat nemovitosti. Díky možnosti nahlížení se může podívat jak na mapu katastru tak si přes tlačítko pro zobrazení informací, zobrazit majitele pozemku v databázi katastr nemovitostí. Zároveň také realitní kanceláře mohou využít služeb katastru pro ušetření svého času. Mají-li od klienta požadavek na výkup jistých pozemků či jiných nemovitostí mohou přes katastr vyhledat majitele těchto pozemků a poté je kontaktovat s nabídkou výkupu pozemku. Myslím, že po přečtení předchozích pár řádků usoudíte, že takto získané údaje, z databáze katastr, nejsou až tak zbytečné (samozřejmě pokud jste si to předtím mysleli) a také usoudíte, že služba katastr, která umožňuje online nahlížení v uvedených informacích je velmi přínosná.

Běžné používání katastru nemovitostí

Pokud vás zajímá bežný návod pro používání online služby katastr nemovitostí čtěte dále. Na hlavní stránce online webu si vyberete druh nemovitostí, který vás zajímá nebo způsob nahlížení. Můžete vyhledávat parcelu, stavbu, jednotku, řízení či mapu, to vše vám katastr nabízí. Stránky nahlížení jsou vytvořené poměrně jednoduše a tak bude pro vás orientace snadná, na úvodní straně si tedy vyberte co vás zajímá, popřípadě o jakém druhu nemovitostí chcete vyhledávat online a poté se kliknutím na odkaz, ať už v horní liště nebo přes ikonky v sekci rychlé odkazy dostanete na stránky pro nahlížení či zobrazení vybrané části. Zadáte zde identifikační údaje o katastru a dále také zadáte údaje o nemovitosti, popřípadě o řízení. Při výběru je možné, že budete moci zadat rovnou katastr nebo jej vybrat přes zadání obce. Poté klikněte na tlačítko vyhledat či zobrazit a otevře se vám další stránky, u mapy nové okno s požadovaným výstupem. Pro podrobnější návod orientace v katastru jsme na tomto webu vytvořili návod související s jednotlivými části a tak se je můžete přečíst – podívejte se do pole zvolte oblast.

Je nahlížení do katastru zadarmo?

Jedná se o bežný dotaz, který zajímá spoustu návštěvníku, ano údaje nemovitostí si můžete procházet zadarmo, ale jedná se jen o údaje z katastr – veřejné části. Ve veřejné části katastr se dozvíte základní údaje nemovitostí, jako je výměra parcely, její typ, druh pozemku a podbné nebo základní informace o vlastníchích, což je jméno, příjmení a adresa.


Pokud vás ovšem zajímají podrobnější informace nemovitostí, jako jsou rodná čísla vlastníků, tedy informace, které naleznete v dokumentech vydaných katastrálním úřadem musíte využít funkce dálkový přístup online, která je placená. Výstupy z dálkového přístupu na katastr jsou formálně i věcně shodné s dokumenty, které dostanete na KÚ - katastrálním úřadě.

Co to znamená SJM

Pokud vyhledáváte údaje jednotlivých nemovitostí můžete narazit na pojem SJM. Je to zkratka pro společné jmění manželů, což znamená majetek nabytý jedním nebo oběma z manželů, za trvání společného manželství, s výjimkou uvedených pod příslušnýmn paragrafem.

 

Toto nejsou oficiální internetové stránky katastrálního úřadu ani žádné související. Tento web si klade za cíl pomoci uživatelům internetu, při vyhledávání v KN. Autor a majitel tohoto webu neručí za správnost uvedených informací a také není odpovědný za případné problémy způsobené chováním podle těchto informací.

Půjčky a úvěry pro podnikatele poskytuje po celé České republice společnost ARjona, vyřízení půjčky je rychlé a peníze můžete použít na cokoliv ve svém podnikání. Dále společnost nabízí správu pohledávek, inkaso po hledávek a vymáhání pohledávek. Další devizou společnosti je, že patří mezi přední poskytovatel půjček a úvěrů v kraji Vysočina pod názvem FINANCE VYSOČINA.

ARJona se zabývá i vyplácením exekucídražbou nemovitostí a různými typy půjček pro fyzické osoby, například půjčka na rekonstrukci nemovitostipůjčka na cokolivpůjčka na zástavu nebo konsolidace půjček. Všechny naše služby jsou rychlé, spolehlivé a etické a naším cílem je spokojený klient!

Důležité informace, které se týkají insolvence, exekuce, osobního bankrotu a oddlužení se dočtete na portálu Osobní Bankrot.eu

Půjčka před výplatou, jinak také zvané SMS půjčka nebo půjčka do výplaty, jenž pomáhají s momentální finanční indispozicí naleznete na ExtraMoney.cz

 

BankovniKod.cz - váš průvodce světem financí, podnikání a investic. Denní zpravodajství z ekonomiky a finančních trhů. Sbírky zákonů, vzory formulářů, novinky se start upů, aktuální kurzy měn a akcií - to je BankovníKód.cz!