Katastr nemovitostí - formuláře online

 

UPOZORNĚNÍ

 

Důrazně DOPORUČUJEME sjednání Energetického průkazu Vaší budovy - za nesplění této zákonné povinnosti hrozí sankce a pokuta až do výše 1.000.000 Kč !!! Více informací zde.

 

 

 

Katastr nemovitostí formuláře

Ohlášení změny práva k jednotce formát *.pdf formát *.doc
Ohlášení změny práva k nemovitosti do katastru nemovitostí formát *.pdf formát *.doc
Potvrzení o zániku podzástavního práva formát *.pdf formát *.doc
Potvrzení o zániku podzástavního práva k jednotce formát *.pdf formát *.doc
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (pro osobu) formát *.pdf formát *.doc
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni (spojené s vlastnictvím nemovitosti) formát *.pdf formát *.doc
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro jednotku) formát *.pdf formát *.doc
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k jednotce (pro osobu) formát *.pdf formát *.doc
Potvrzení o zániku práva odpovídajícího věcnému břemeni k nemovitosti (pro jednotku) formát *.pdf formát *.doc
Potvrzení o zániku věcného práva předkupního formát *.pdf formát *.doc
Potvrzení o zániku věcného práva předkupního k jednotce formát *.pdf formát *.doc
Potvrzení o zániku zástavního práva formát *.pdf formát *.doc
Potvrzení o zániku zástavního práva k jednotce formát *.pdf formát *.doc
Příloha II. A pro označení práv ke stavbám a pozemkům formát *.pdf  
Příloha II. B pro označení práv k bytům a nebytovým prostorům formát *.pdf  
Příloha pro označení účastníků – fyzických osob formát *.pdf  
Příloha pro označení účastníků – právnických osob formát *.pdf  
Přílohy nezbytné k podání návrhu na vklad a k ohlášení změn do katastru nemovitostí formát *.pdf formát *.doc
Souhlasné prohlášení o vzniku změně zániku práva k nemovitosti formát *.pdf formát *.doc
Tabulka - podklady pro zápis změny druhu pozemku do katastru nemovitostí formát *.pdf formát *.doc
Tabulka - podklady pro zápis změny způsobu využití pozemku do katastru nemovitostí formát *.pdf formát *.doc
Vysvětlivky k formuláři návrhu na vklad formát *.pdf formát *.doc
Vysvětlivky k formulářům pro záznam a změnu jiných údajů formát *.pdf formát *.doc
Základ formuláře návrhu na vklad formát *.pdf  

 

 

Stačí vyplnit online žádost a rychlá SMS půjčka CreditON bude ihned odeslána na Váš účet!