Energetický štítek budovy (domu, bytu, nemovitosti) 

Tento článek Vám přináší kompletní vhled do problematiky energetických štítků budov a nemovitostí, které jsou ze zákona povinné. Bližší informace se dočtete níže.
 
 
DOPORUČUJEME
 
 
Průkaz energetické náročnosti neboli energetický štítek vyřídíte
 
 
 
 
 
 

Co to je průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) neboli energetický štítek

Průkaz energetické náročnosti budovy má jednoduchou, ale velmi potřebnou funkci. Slouží ke zhodnocení toho, jak je budova (dům, byt,či jiná nemovitost) energeticky náročná. Díky těmto štítkům se dají snadněji budovy hodnotit a srovnávat z hlediska jejich potřebných nákladů a nároků na energie, potřebných k jejich provozu. 
 
Zjistíme tak snadno, kolik energie daná budova, určená například k prodeji, spotřebuje energie na ohřev vody, vytápění, osvětlení, ale také ochlazování a větrání. Jde vlastně o dokument nebo také protokol, který budovy klasifikuje do energetických tříd. 
 
Energetický štítek budovy pak poskytne rychlou informaci pro každého, kdo se o nemovitost nějak zajímá. Ať už jde o kupujícího, nájemníka, realitní kancelář nebo úředníka. Stačí nahlédnout do tohoto dokumentu a vidíme, zda je stavba, o které se chceme dozvědět více informací, hospodárná nebo naopak ne. Nehospodárné objekty zbytečně spolykají mnoho financí na jejich provoz a zohledňuje se to v jejich ceně při prodeji nebo pronájmu. 
 
 

Kdo musí mít energetický štítek

Koho se tedy penb (průkaz energetické náročnosti budovy) týká? Především stavitelů všech nových budov, a to již od 1.1.2013. Dále majitelů všech starších nemovitostí, jestliže uvažují o jejich prodeji.
 
Povinnost platí pro všechny typy a funkce staveb, pro bytové i rodinné domy, průmyslové budovy i administrativní budovy. Energetický štítek od 1. 1. 2014, kdy vstoupil u nás v platnost nový občanský zákoník, je povinnou listinou, vyžadovanou jako součást kupní smlouvy. Kupující má na ni ze zákona a dle nového občanského zákoníku nárok.
 
 

V kterých situacích platí povinnost předložení PENB

Pokud jste vlastníkem nemovitosti, musíte ze zákona nechat zhotovit energetický průkaz budovy, a to na vlastní náklady. Předkládáte jej při inzerování objektu nebo při nabídce. Pokud nemovitost prodáte, je vaší povinností předat kupujícímu originál energetického průkazu, nebo jeho úředně ověřenou kopii, a to už při podpisu kupní smlouvy. Vyhotovení tohoto průkazu je požadováno také, pokud dokazujeme dodržení obecných technických požadavků na výstavbu objektu. 
 
Pokud jste vlastníkem bytové jednotky a nemáte vyhotoven průkaz energetické náročnosti, můžete předložit faktury za dodávky energií, a to za třetí vyúčtovací období zpětně. Pokud to nelze, je potřeba penb vypracovat. Od roku 2016 ovšem povinnost mít zhotovený tento průkaz platí pro všechna bytová družstva a vlastníky bytových jednotek.
 

Zde je tedy stručný přehled toho, kdy ze zákona musíte předložit penb:

  • Nová výstavba budov a kolaudace
  • Stavební úpravy budov, které ovlivní jejich energetickou náročnost (platí pro objekty s plochou podlah nad 1000 m2)
  • Prodej nemovitostí (domů, bytů, komerční nemovitostí - obchodů, kanceláří)
  • Pronájem nemovitostí (od 1.1.2016)
 
DOPORUČUJEME
 
 
Průkaz energetické náročnosti neboli energetický štítek vyřídíte
 
 
 
 
 
 

Pro jaký typ staveb se energetický průkaz zpracovávat nemusí

V případě některých staveb odpadá povinnost zhotovit energetický štítek budovy.
 

Jedná se především o tyto nemovitosti:

  • Památkové objekty
  • Rekreační objekty (chaty, chalupy… neurčené k trvalému bydlení)
  • Budovy náboženské (chrám, kostel, mešita…)
  • Objekty s plochou pro obývání menší než 50 m2
 
 

Jaké údaje musí PENB obsahovat

Součástí každého energetického štítku nemovitosti musí být grafické znázornění energetické náročnosti, protokol a klasifikace do jedné ze sedmi existujících tříd (A - G). Třída náročnosti A je velmi úsporná, a třída náročnost G zase mimořádně nehospodárná. Díky tomuto sjednocenému a jasnému systému je zařazení jednoznačnější. V průkaze je také zhodnoceno, kolik spotřebované energie spadá pod vytápění, osvětlení, ohřev vody, větrání a chlazení. V neposlední řadě je uvedena platnost a také jméno osoby, která penb vydala. 
 
 

Kdo je ze zákona oprávněn vypracovat průkaz energetické náročnosti budovy

Vypracovávat energetické štítky budov mohou pouze osoby tímto pověřené ze zákona. Jde především o energetické auditory. Dále existují i osoby autorizované, a to v oborech technologická zařízení staveb, technika prostředí staveb a pozemní stavby. Každopádně úplně každý, kdo je k tomu oprávněn, musí být přezkoušen ministerstvem ze znalostí této problematiky a všech náležitostí PENB. 
 
 

Sankce a pokuty za nepředložení PENB 

Pokud prodáváte nemovitost, určitě si nechte PENB vypracovat
 
Především je třeba zdůraznit, že je povinností, ať již prodáváte rodinný dům, bytový dům, komerční objekt nebo jen bytovou jednotku, předložit štítek energetické náročnosti již při inzerování. Jinak vám hrozí pokuta, výše viz dále. A dále, musíte jej předložit u podpisu kupní smlouvy. Pokud tak neučiníte, hrozí vám v případě, že se jedná o bytovou jednotku pokuta až ve výši 50 000 Kč, a v případě ostatních objektů až 100 000 Kč. Jde o správní delikt. Pokud není PENB vyvěšen v budově, která je přístupná veřejnosti, hrozí pokuta až 1 milion Kč
 
Pokud byste nepředložili PENB ke kupní smlouvě, hroz vám, kromě výše zmíněné pokuty, také nepříjemná situace, že kupující tuto smlouvu označí za neplatnou a bude chtít vrátit kupní cenu. 
 
 

Energetický štítek a cena za jeho vyhotovení

Cena za vyhotovení PENB se může u různých zhotovitelů lišit, a to poměrně výrazně. Porovnejte dobře možnosti konkurenčních nabídek. Penb cena obsahuje především částku přímo za tvorbu průkazu. Může dojít k navýšení při zaměření stávajícího stavu nemovitosti, a k tomu je potřeba specialisty. Další částkou mohou být příplatky za doručení. Pokud jsou obsaženy i jiné náklady, nechte si řádně vyjasnit, za co vlastně platíte. Částky za energetický štítek domů se pohybují v řádu několika tisíců korun, záleží na ploše budovy a jejím typu a dále i na rychlosti zhotovení.
 
DOPORUČUJEME
 
 
Průkaz energetické náročnosti neboli energetický štítek vyřídíte