Katastr nemovitostí - nahlížení

 

UPOZORNĚNÍ

 

Důrazně DOPORUČUJEME sjednání Energetického průkazu Vaší budovy - za nesplění této zákonné povinnosti hrozí sankce a pokuta až do výše 1.000.000 Kč !!! Více informací zde.

 

 

Katastr nemovitostí nahlížení

Vyhledání parcely, stavby, bytové či nebytové jednotky, vyhledání řízení, zobrazení mapy, vyhledání listu vlastnictví a další informace z katastrálního území - to vše umožňuje Katastr nemovitostí. Nahlížení je umožněno široké veřejnosti prostřednictvím internetu. Není nutno žádné registrace a služba je poskytována zcela bezplatně. Možnosti vyhledávání informací jsou však omezené. Nelze například provést výpis z katastru nemovitostí. Aplikace je určena především běžným uživatelům, hromadné získávání automatizovanými systémy je zakázáno. Pro správnou funkci aplikace je třeba splňovat základní technické požadavky na webový prohlížeč, především je důležitá podpora JavaScriptu, Cookies a otevírání nových oken. Pro mobilní zařízení je pak dostupná také mobilní verze.

Nahlížení do katastru nemovitostí

Katastr nemovitostí nahlížení online je web obsahující užitečné informace pro vyhledávání v něm, navštivte a vyzkoušejte tyto internetové stránky nahlížení do katastru nemovitostí.

Vyhledání parcely

Nahlížení do katastru nemovitostí zaprvé umožňuje vyhledání parcely. Nejdříve je třeba zadat název nebo kód katastrálního území, kde se parcela nachází, případně název nebo kód obce. Poté je nutné zvolit typ parcely. Implicitně je zde nastaven typ Parcela katastru nemovitostí (KN). Pokud chcete vyhledat parcelu typu Parcela zjednodušené evidence (ZE), musíte toto nastavení změnit. Po výběru druhé varianty, tedy vyhledávání parcely typu Parcela zjednodušené evidence (ZE), by se mělo aktivovat pole pro volbu původu parcely. Pokud se vám toto pole nezpřístupní, pravděpodobně máte vypnutý JavaScript a musíte ještě zmáčknout zelené tlačítko se šipkou hned vedle tohoto pole. Dále je třeba zvolit druh číslování, pokud jsou v aktuálním katastrálním území pozemky vedeny ve dvou číselných řadách. Jedná se o stavební a pozemkové parcely. Implicitně je zde nastavena pozemková parcela. Nakonec je nutné zadat parcelní číslo, které se může skládat ze dvou částí oddělených lomítkem. Parcelní číslo bez lomítka se zapisuje pouze do pravého pole.  

vyhledat parcelu

 

Vyhledání stavby

Vyhledání stavby je další praktickou funkcionalitou, kterou nabízí aplikace Katastr nemovitostí. Nahlížení do katastru z hlediska staveb je dostupné po zadání několika základní informací. Nejprve je třeba zvolit název obce. Ten můžete napsat rovnou celý nebo vyplnit jen jeho začátek a budou vám automaticky nabídnuty příslušné obce. Stačí si jen vybrat tu správnou. Dále je nutné zvolit část obce, ve které se stavba nachází. Tato možnost odpadá, pokud obec obsahuje pouze jednu svou část. Pokud je však obec rozdělena na více částí po zvláštních číselných řadách, nabídne vám systém tabulku se všemi částmi obce pro výběr. Poté je třeba zadat typ stavby - jestli se jedná o budovu s číslem popisným nebo budovu s číslem evidenčním. Evidenční čísla mají například rekreační chaty a podobné objekty. Pak již stačí jen zadat číslo stavby a spustit vyhledávání. Druhou možností je pak vyhledávání pomocí ulice a čísla popisného. Tady stačí jen zadat název ulice a číslo domovní nebo orientační.

vyhledat stavbu

 

Vyhledání jednotky

Nahlížení do katastru nemovitostí podporuje také vyhledání jednotky, ať už bytové či nebytové. Vyhledávací formulář je velmi podobný vyhledávání stavby. Nejprve je nutné zadat obec vyplněním jejího názvu nebo jeho začátku a výběrem z nabízených možností. Dejte si pozor především na stejně pojmenované obce nacházející se však v jiných regionech. V závorce za názvem obce by měl vždy souhlasit příslušný okres. Dále je opět nutné vybrat správnou část obce, pokud je obec složena z více částí. Systém vám opět všechny její části nabídne sám. Nato opět zadáte typ stavby - tedy budovu s číslem popisným nebo budovu s číslem evidenčním, dále číslo stavby a číslo jednotky. Číslo jednotky stačí zadat ve tvaru xx bez čísla budovy. Dále stačí jen vyhledat požadované informace tlačítkem Vyhledat nebo Enter na klávesnici.

vyhledat jednotku

 

Vyhledání řízení

Vyhledání řízení je velmi oblíbenou funkcí systému Katastr nemovitostí. Nahlížení do právě probíhajících řízení využívají zejména noví majitelé nemovitostí a pozemků. A jak si potřebné informace vyhledat? Na příslušné webové stránce je třeba nejprve do formuláře zadat typ vyhledávání. K dispozici jsou informace o jednom řízení, seznam řízení podle data příjetí a seznam řízení podle čísla řízení. Nejprve je vždy nutné zadat pracoviště, které řízení zahájilo. K dispozici je tabulka se všemi katastrálními úřady a příslušnými katastrálními pracovišti. Stačí jen zvolit ty správné. Dále se zadává typ řízení. Tady je opět k dispozici seznam typů řízení, který obsahuje Vklad, Záznam, Geometrický plán a Podací deník. Nakonec stačí zadat jen číslo řízení, které se skládá ze dvou částí - z pořadového čísla a letopočtu. Letopočet však nesmí být nižší než 2003. Starší informace nejsou v této aplikaci dostupné. Po zadání těchto dat stačí jen vyhledat informace tlačítkem Enter nebo Vyhledat.

vyhledat řízení

 

Zobrazení mapy

Nahlížení do katastru nemovitostí umožňuje mimo jiné také tzv. zobrazení mapy, které slouží k vyhledání katastrálního území a zobrazení jeho mapy. Ve formuláři je třeba nejprve zadat název nebo kód katastrálního území, případně název a kód obce. Pak stačí jen vyhledat příslušné území tlačítkem Vyhledat a v novém okně se otevře mapa. Mapové okno obsahuje vlastní výřez mapy, ovládání mapy v levé části, přepínače mapových podkladů v horní části, záložky s dalšími funkcemi v pravé části a v dolní části je k dispozici grafické a číselné měřítko a panel tlačítek pro manipulaci s mapou a další funkce. Nejdůležitější je především ovládání mapy, které umožňuje změnu polohy a změnu měřítka. Změna měřítka se provádí kolečkem na myši nebo jejími tlačítky. Točením kolečka od sebe se mapa zvětšuje a točením k sobě se oddaluje. Dvojitým stiskem levého tlačítka se mapa přiblíží a jedním stisknutím pravého tlačítka se zase oddálí. Posun mapy lze provést stiskem levém tlačítka na myši a jejím posunem.

Zobrazení mapy

 

Vyhledání LV

Vyhledání listu vlastnictví je další praktickou možností aplikace Katastr nemovitostí. Nahlížení začíná volbou katastrálního území podle jeho názvu nebo kódu, případně volbou názvu nebo kódu obce. V obou případech stačí zadat jen několik málo prvních znaků, minimálně dva, a systém vám sám nabídne všechna možná katastrální území nebo obce začínající na vámi zadaný řetězec znaků. Po výběru obce je zpravidla třeba ještě vybrat jedno z katastrálních území v rámci zvolené obce. Tady pak máte rovnou na výběr ze všech možností. Poté zadáte číslo listu vlastnictví a kontrolní kód proti automatizovaným robotům a můžete si zobrazit veškeré dostupné informace tlačítkem Vyhledat nebo Enter na klávesnici. Pokud neznáte číslo listu vlastnictví, můžete si vyhledat nemovitost, která je na hledaném LV zapsána a pomocí odkazu si zobrazit příslušný list vlastnictví.

vyhledat LV

 

Informace z katastrálního území

Nahlížení do katastru nemovitostí nabízí kromě jiného také další zajímavé informace jako jsou srovnávací sestavení, statistické údaje nebo územní identifikace. Nejprve je třeba specifikovat název či kód katastrálního území, případně název či kód obce. Poté si lze jednoduše zobrazit mapu tohoto katastrálního území, příslušnou územní identifikaci, případně také srovnávací sestavení, jsou-li k dispozici a statistické údaje. Součástí statistických údajů je především seznam typů pozemků a jejich výměra a počet parcel. Dále je zde k dispozici seznam typů staveb, jejich počet a využití.

vyhledat info z KÚ

zdroj: living.cz